Nhóm Thực Hiện (Staffs) - Sống Việt Radio 106.3 FM

Đi tới nội dung
Quý vị đang nghe Sống Việt Radio Phát thanh từ Thành Phố FV, miền nam California trên băng tần 106.3 FM, từ 8 giờ tối đến 12 giờ tối, mỗi thứ Bảy hằng tuần.

Chương trình gồm nhiều đề mục hấp dẫn như Y Học, Tin tức Cộng Đồng Nhãn Khoa, Âm Nhạc, Chuyện ngắn, Thơ Ca và Giải trí.

Phục vụ thính giả trên 5 quận hạt Ventura, Los Angeles, Orange, San Bernadino & Riverside.

Sống Việt Radio Staffs.
Quay lại nội dung